MEHMET TEKİN

Araştırmacı-Yazar

15 Ocak 1947 tarihinde Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, 3 yıl babasının yanında çalıştıktan sonra girdiği Dinar Ortaokulu’nu 1965’te, İmroz (Gökçeada) İlköğretmen Okulu’nu 1968’de bitirdi. Gökçeada’da ve Afyon’da 3 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. 1971 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Eğitim Bölümü’ne giriş sınavını kazandı, bu bölümden 1974 yılında mezun oldu ve ilköğretim müfettişi olarak atandı. Urfa’da (1974-1977), Afyon’da (1977-1982) ve Hatay’da (1982-1986) ilköğretim müfettişliği yaptıktan sonra, atandığı İstanbul’a gitmeyerek 1986 yılı sonlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatına geçti. Önce Hatay’da, daha sonra Afyon’da çalıştı. Afyon İli Kültür ve Turizm Müdürü iken 1989 yılının Şubat ayında istifa ederek Hatay’a döndü. Antakya’da beş yıl özel bir eğitim kurumunda yönetici olarak çalıştı. Ekim 1994’te Mustafa Kemal Üniversitesi’ne uzman olarak atandı, Rektörlük Basın ve Halkla İlişkiler birimini yönetti, Temmuz 1998’de emekliye ayrıldı.

Mehmet Tekin memuriyetten ayrıldıktan sonra Mart 1989 ‘da “Güneyde Kültür” adlı aylık fikir ve sanat dergisini kurdu. Tarih, edebiyat, basın, eğitim, halkbilim ve diğer kültür konuları ile ilgili araştırma ve fikir yazılarına yer veren dergi o günden bu yana yayınını sürdürmektedir. Yazar 1990 yılından itibaren Antakya’da “Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu”, “Hatay Mutfağı Sempozyumu” veHatay Folklor Sempozyumu” adıyla 10 sempozyum düzenlenmesini sağladı, ayrıca 1990 yılından itibaren her yıl düzenlenen şiir şölenlerini Bülent Nakib’le birlikte yönetti, ulusal ve uluslar arası sempozyumlarda bildiriler sundu, panellere katıldı, çok sayıda konferans verdi, radyo programlarına katıldı. Yazar, Antakya’da 1988 ve 1989’da “Geçmişten Günümüze Hatay Basını” sergileri, Kasım 1990’da “1914-1990 Yılları Arasında Ders Kitapları ve Öğrenim Belgeleri Sergisi” ile 1993, 1995 ve 1996 yıllarında “Hatay Mutfak Eşyaları” sergileri açtı.

Yazmaya ortaokul sıralarında başlayan, İlköğretmen Okulu’nda “İmroz İlköğretmen Okulu’nun Sesi” adıyla bir gazete, daha sonra Afyon’da “Dinar İlköğretim”” adlı bir eğitim bülteni ve Antakya’da “Hatay Kültür ve Turizm” adlı bir gazete yayınlayan yazarın yazıları Urfa, Isparta, Afyon, Hatay gazeteleri ile büyük çoğunluğu kendi dergisi Güneyde Kültür’de olmak üzere çeşitli dergilerde yayınlandı. 2012 yılına kadar eğitim, folklor, tarih, edebiyat konularında (üçü İngilizceden çeviri olan) çok sayıda kitabı, araştırmaları ve makaleleri yayınlandı. Bunlardan başka yayıncı ve editör olarak çalışma arkadaşlarının eserlerinin de yayınlanmasını sağladı, kültür dünyamıza yeni eserler kazandırdı.

Yazara Antakya Belediye Meclisi tarafından kentin kültür hayatına katkı ve hizmetlerinden dolayı 16.6.1986 tarihinde “Antakya’nın Fahri Hemşehrisi”  beratı verildi ve kentin fahri hemşehrisi oldu. 1997-2003 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Haberleşme Üyeliği de yapan yazar için 13 Mayıs 1999 tarihinde Dinar Kaymakamlığı ve Dinar Lisesi Müdürlüğü’nün işbirliği ile “Mehmet Tekin’in 35. Sanat Yılını Kutlama Töreni” adıyla geniş kapsamlı bir kutlama töreni düzenlendi.

Yazarın hayatı ve çalışmaları hakkında iki lisans tezi hazırlandı:

1– Mehmet Tekin’in Edebiyatımızdaki Yeri ve Eserleri, Hazırlayan: Behire Kara, Tez Danışmanı: Yrd.Doç. Dr. Zeki Gürel, G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi TDE Eğitimi Bölümü (Lisans Tezi), Kastamonu 1998

2- Araştırmacı-Yazar Mehmet Tekin’in Hayatı, Çalışmaları ve Bibliyografyası, Hazırlayan : Fatih Öztürk, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Hatipoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Mezuniyet Tezi), Antakya 2004

Aldığı ödüller:

1992 yılında Folklor Araştırmaları Kurumu “İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’92”

Antakya Rotary Kulübü “1995 Meslek Hizmet Ödülü” ,

Antakya-Defne Rotary Kulübü “1997 Meslek Hizmet Ödülü“,

TÜRKSAV “1998 Yılı Türk Dünyasına Hizmet Ödülü”

Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği “(EGAY-DER) Türk Kültürüne Hizmet- 2003 Ödülü

Dörtyol Anadolu Öğretmen Lisesi , 2010 ULU ÇINAR ÖDÜLÜ (Mart 2010)

Yazar, bilimsel araştırma amacıyla 1990 yılında kurulan Hatay Folklor Araştırmaları Derneği’nin (Hatay Kültür ve Tarih Araştırmaları Derneği) kurucu üyeliğini ve kuruluşundan 2011 yılında kapanışına kadar başkanlığını yapmıştır. Ayrıca Antakya Gazeteciler Cemiyeti’nin, Zihinsel Özürlü Çocukları Yetiştirme ve Koruma Derneği’nin (ZİREM) ve vakfa dönüştükten sonra vakfın Antakya Şubesinin, Defne Müzikseverler ve Kültür Derneği’nin ve Antakya Kent Gönüllüleri Derneği’nin kurucu üyesi, ayrıca Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği (YAZAR-BİR ) üyesidir.

A- MEHMET TEKİN’İN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI

( 2011 yılı sonuna kadar)

Öğrenci Dünyası, Ankara 1973 (Kendi yayını)

Modern Matematik-Anaokulu, (Dr. Lola May’dan çeviri), Urfa 1974. 2. Baskı: 1976 (Kendi

yayını)

– Küçük Kızılderilinin Çilesi (C. Robert Bulla’dan çeviri), Dinar 1981. (Kendi yayını)

Bir Türk Köyü (Mary Gough-Victor Ambrus’tan çeviri), Dinar 1982 (Kendi yayını)

– Okulda Başarının Yolları, Dinar 1982. (Kendi yayını)

– Okuma-Yazma. Kavramlar,Yöntemler, Araçlar. (Nazmi Özdemir’le) . Antakya 1993. (Hatay

Milli Eğitim Müdürlüğü yayını)

Hatay’ın Basın Tarihi I, Antakya 1983. (Kendi yayını)

– Hatay’da Vakıf Haftası (3-9 Aralık 1984) (Mehmet Tekin-Ali Tunç). Antakya 1984

(Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü)

Hatay Basın Tarihi, Antakya 1985 (Kendi yayını)

Hatay Basınında Atatürk 1928-1939. Antakya 1985. İkinci Baskı 1987 (Kendi yayını)

Üçüncü Baskı : 1994 (Antakya Gazeteciler Cemiyeti Yayını)

Antakya Belediye Reislerinden Halefzade Süreyya Bey. Antakya 1986.

Tarihte Hatay ve Hatay Devleti. Antakya 1986, 1987 (Antakya Ticaret ve Sanayi Odası yayını)

Antakya’da Mevlidle İlgili Adetler ve Kamil Sarıateş’in Yazdığı Mevlid-i Nebevi. Antakya

1986. İkinci baskı : Mevlid ve Hatay Mevlidi. Kamil Sarıateş’in Mevlid-i Nebevisi.

Antakya 1990 (Kendi yayını)

Milli Mücadelenin İlk Kurşunu ve Dörtyol’lu Kara Hasan Paşa. Antakya 1986. (Kendi

yayını)

Kütüphaneler, Kitaplar, Okuyucular. Antakya 1987 (Türk Kütüphaneciler Derneği Hatay

Şubesi yayını)

Antakya Kapılarında ve Dr. Edip Kızıldağlı Bibliyografyası. Antakya 1987 (Kendi yayını)

Atatürkçü Düşünceyi Özümseme. Antakya 1987 (Kendi yayını)

Okulda Başarı, Ankara 1988 (Zihinsel Özürlü Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Hatay

Şubesi yayını)

– Dr. Edip Kızıldağlı’dan Hatay Masalları (Bülent Nakib ile). Antakya1988.(Türk Kütüphaneciler

Derneği Hatay Şubesi yayını). İkinci baskı : Dr. Edip Kızıldağlı’nın Derlediği Hatay

Masalları, Antakya 1993 (Kendi yayını)

Mehmetçik Hatay’da-Basında 5 Temmuz 1938, Antakya 1988. (Kendi yayını)

Harf İnkılabı, Türk Ocaklarının Çalışmaları ve Hatay’da Yeni Yazı. Antakya 1988 (Kendi

yayını)

Afyon Basını ve Afyon Basınında Hatay’ın İşgal Yılları. Antakya 1989 (Kendi yayını)

Atatürk ve Hatay. Antakya 1989. (Kendi yayını)

Hıdırellez ve Hatay’da Hızır İnancı. Antakya 1990. (Kendi yayını)

Bekir Sıtkı Kunt, Hayatı, Sanatı, Hikâye Kitapları, Hatay Sorununda Çalışmaları,

Hikâyeleri Dışında Kalan Yazıları, Hikâyelerinden Örnekler (Bülent Nakib’le). Antakya

1990. (Türk Kütüphaneciler Der. Hatay Şb. Yayını)

Hatay Manileri, Antakya, 1991 (Hatay Folklor Araştırmaları Derneği yayını)

Fecr-i Ati Yazarlarından Cemil Süleyman (Alyanakoğlu), Antakya, 1991 (Kendi yayını)

Hataylı Şairlerden Atatürk Şiirleri. Antakya 1992. (Kendi yayını)

Türkistanlı Evliya-Şair Hoca Ahmet Yesevi. Antakya, 1993. (Kendi yayını)

Cemil Meriç, Şair-Yazar-Filozof. Antakya, 1991 (Kendi yayını)

Dinar’da Hıdırellez. Antakya, 1992 (Kendi yayını)

Antakyalı Din Şehidi Habib Neccar. Antakya, 1992. İkinci Baskı : 1993. (Kendi yayını)

Hatay Tarihi. Antakya 1993 ( Hatay Kültür ve Sanat Vakfı ile Antakya Gazeteciler Cemiyeti’nin

ortak yayını.) 2. Baskı: 1999, 3. Baskı: 2005 (Kendi yayını)

Antakya Tarihinden Yapraklar ve Halefzade Süreyya Bey. Antakya, 1993. (Kendi yayını)

Hatay Şiirler-Yazılar Antolojisi. Antakya, 1993 (Kendi yayını)

Gurbet Çocuğu, Antakya 1993 (Kendi yayını)

İkaz-ı Millet. (Antakyalı Rüştü), Hazırlayan ve yayınlayan : Mehmet Tekin (Kendi yayını)

Hatay Evliyalarından Bayezid-i Bestami, Antakya, 1994 (Kendi yayını)

Kısa Hatay Tarihi. Antakya 1994 (Kendi yayını)

Arap İsyanı ve Suriye’nin İşgali, Antakya, 1995 (Kendi yayını)

Türk Kurtuluş Savaşında Yayladağı, Antakya, 1995 (Kendi yayını)

Hatay’ın Tek Kadın Halk Şairi Aşık Meryem, Antakya, 1997. (Kendi yayını)

Havacılığımız, Hava Şehitlerimiz ve Hatay’dan Hava Şehitlerine Şiirler. Antakya, 1998

(Kendi yayını)

– Şiir Şöleni (Antoloji), Antakya, 1991 (Antakya Belediyesi yayını)

– Şiir Bahçesi (Antoloji), Antakya, 1993 (Hatay Folklor Araştırmaları Derneği yayını)

– Şiir Demeti (Antoloji), Antakya, 1994 (Antakya Belediyesi yayını)

– Şiiristan (Antoloji). Antakya, 1995 (Antakya Belediyesi yayını)

13. Antakya Festivali – Şölen’97. ( Antoloji), Antakya 1997

(Antakya Belediyesi yayını)

Hatay’da İnanç Turizmi Merkezleri , Antakya 1997 (Kendi yayını)

– Habib Neccar of Antakya , (İngilizceye çeviren: Nurşin Çinçin) Antakya 1998 (Kendi yayını)

– Şölen ’98 –Antoloji, (Bülent Nakib’le), Antakya 1998 (Antakya Belediyesi yayını)

Komşu Penceresinden Suriye, Antakya 1999 (Kendi yayını)

Aşık Mehmet Sakar, Antakya 2000 (Kendi yayını)

Bakras Karamurt Hanı ve Hasan Paşa Vakfı, Antakya 2000 (Kendi yayını)

– Mehmet Güneş Şiir Şöleni 1999-2000 –Antoloji, (Bülent Nakib’le), Antakya 2000. (Antakya

Belediyesi yayını)

Hatay Tarihi -Osmanlı Dönemi, (Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi

yayını), Ankara 2000

Hatay’ın Tarihçesi ve Eski Antakya Kütüphaneleri, Antakya 2001 (Kendi yayını)

– Tayfur Sökmen ve Hatay, (Kitapçık), Antakya, 2002

– Hatay Devlet Reisi Tayfur Sökmen, (Mustafa Kemal Üniversitesi Yayını) Antakya 2002

– Hatay Halk Şairlerinden Aşık Yusuf Doğruer, (Kendi yayını), Antakya 2002.

Genişletilmiş ikinci baskı: Hatay Halk Şairlerinden Aşık Yusuf Doğruer, Antakya 2005

– Güz Yağmuru (Şiirler), Osman Dokuzoğuz ,Yayına Hazırlayan : Mehmet Tekin (Kendi yayını), Antakya

2002

Deprem ve Tarihte Antakya Depremleri ,VI.Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirisi, ( HAFAD

yayın no: 28 ) Antakya 2002

– Şiir Tutkunları -Antoloji, (Bülent Nakib’le), ( Antakya Belediyesi yayını), Antakya 2003

– Şölen 2004 –Antoloji, (Bülent Nakib’le) , Antakya, 2004

(Antakya Belediyesi yayını)

– Şiirle Yeniden Buluşmak –Güldeste- (Mehmet Güneş Şiir Şöleni, 9.8.2008) , Antakya 2009 (Kendi yayını)

Dinar Yazıları, (Dinar’ın ilçe oluşunun 100. yılına armağan) Antakya 2009. (Dinar Lisesi yayını)

Atatürk’ün Vazgeçilmez Davası Hatay, Antakya 2009 (Kendi yayını)

– Hatay Devleti Millet Meclisi Zabıtları, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ankara 2009

– Milli Mücadelenin İlk Kurşunu ve Dörtyol Çeteleri, Antakya 2010 (Kendi yayını)

Mehmet Akif Ersoy’un Antakya Seyahati, Antakya 2010 (Kendi yayını)

Hatay’ın İşgal Yılları ve Bağımsız Hatay Devleti Kronolojisi, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ankara

2010

Hatay Devleti Millet Meclisi Reisi Abdulgani Türkmen, (M.Mehtap Tekin’le), Antakya 2011

Dörtyol Halk Şairlerinden Mustafa Cengiz, (Kadir Aslan’la), Dörtyol 2012

– ve 21 Cilt GÜNEYDE KÜLTÜR.

Yayına hazırladığı ve ortak yazar olarak katıldığı eserler:

Hatay’da Eğitim ve Kültür (Komisyonla), Ankara 1983 (Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü

yayını)

-Hatay Mutfağı Sempozyumu (Bildiriler) 21-22 Temmuz 1993 (Hazırlayan : Mehmet Tekin), Antakya

1994

Hatay Kurtuluş ve Kurtarış Mücadelesi Tarihi (Yazan: Nuri Aydın Konuralp, Yy. Hzl:

Abdurrahman Konuralp). Ek bölüm ve yeniden düzenleme : Mehmet Tekin, İskenderun, 1996

(Kendi yayını)

-Cumhuriyet’in 75. Yılında Hatay, Ankara 1998, Ekonomi bölümü dışındaki metinler.

(Hatay Valiliği yayını)

Koca Reis’in Seyir Defteri, Yusuf Şerifoğlu.(Yayına hazırlayan: Mehmet Tekin), Antakya,

Hatay 2000- İl Yıllığı- Ankara 2000. (Hatay Valiliği yayını) (Hatay Tarihi bölümü)

VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (Yayına hazırlayan:Mehmet Tekin),

Antakya 2004

II. Hatay Mutfağı Sempozyumu Bildirileri (Yayına Hazırlayan: Mehmet Tekin) Antakya, 2004

Antakya Türküleri, Sadık Ayhan İpek. (Yayına hazırlayan : Mehmet Tekin), Antakya 2003

Antakya Ağzı, Yazan: Bülent Nakib, (Yayına hazırlayan: Mehmet Tekin), Antakya 2005

-Antakya’da Adetler, Gelenekler, Yemek Kültürü, Şen Doğruer (Kavukçu), Yayına

Hazırlayan:Mehmet Tekin, Antakya 2007

-Karaköse Beldesi, Hatay 2009 (Karaköse Belediyesi Kültür Yayınları No.1)

-VII.Hatay tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (MKÜ Yayını) Antakya 2013)

Basılacak olanlar – Hatay Tarihi (3. Baskı) – Hatay Basın Tarihi (2. Baskı) – Hatay Devleti – Mehmetçik Hatay’da (Genişletilmiş 2. Baskı), Hıdırellez, Hızır ve Hatay’da Hızır İnancı (Genişletilmiş 2. Baskı) – Bayezid-i Bestami (Genişletilmiş 2. Baskı) – Halep Vilayeti Salnamelerinde Hatay

B- MAKALELER, ARAŞTIRMA-İNCELEME YAZILARI, ÇEVİRİLER

Mevlâna Kimdir?, Dinar Ortaokulu Haber Bülteni, Sayı 2, Mart 1965, s.1; Güneyde Kültür,

Kaşgarlı Mahmut ve Divan-ü Lügaat-it Türk Hakkında , İmroz İlköğretmen Okulu’nun Sesi, Sayı:5, 15 mart 1967

Eğitim ve Öğretmen, İmroz İlköğretmen Okulu’nun Sesi, Sayı 6, 16 mart 1967

İmroz PTT Müdürü ile Röportaj (A. Kadir Yardımcı ve İbrahim Toker ile), İmroz İlköğretmen Okulu’nun Sesi, Sayı 7, 30 Nisan 1967-Sayı 8, 30 Mayıs 1967

Sözde… İmroz İlköğretmen Okulu’nun Sesi, Sayı: 9, 5 Mart 1968

İlköğretimde Reform mu?, Isparta, 3-5 Ağustos 1972

Anneler, Babalar. Çocuğunuz Parlak Zekâlı mıdır ? Çeviren Mehmet Tekin, Isparta, 5-6 Eylül 1972

Uyku ve Dengeli Beslenme, Isparta, (7 Eylül 1972)

Çocukla nasıl konuşulur? Yazanlar:Emily ve Arthur Rautman,Çeviren:Mehmet Tekin.Isparta,

12- 13 Ocak 1973

Bir Yanardağın Doğuşu, Isparta, (20-21 Şubat 1973);

İlkokul Programında Toplu Öğretim İlkesi ve Ünite Planları. (Cevad Onursal’la birlikte), Eğitim

Alanı, (Haziran-Temmuz 1973); l, Dinar İlköğretim, Sayı: 7-8 (Nisan-Mayıs 1982)

Kitap Nasıl İşaretlenir ? Yazan : Mortimer J. Adler. Çeviren : Mehmet Tekin. Eğitim Alanı,
Sayı: 68 (Ekim 1973), s.16-17

Açık Sınıf. Yazan : Henry E. Resnik. Çeviren : Mehmet Tekin, Eğitim Alanı, Sayı:70, (Aralık

1973), s.26-29

Bir Yanardağ Doğuyor. Yazan : Louis Mattox Miller. Çeviren : Mehmet Tekin, Kocatepe, (22-

24 Ekim 1978)

Yabancı gözüyle bir Türk köyü, Mary Gough-Victor Ambrus, Çeviren: Mehmet Tekin,

Kocatepe, 31 Ekim-21 Kasım 1978

Okulda Başarı, Başarısızlık. Kocatepe, (20-21 Kasım 1978)

Eğitim Açısından Okuma ve Okuduklarımızdan Yararlanma. Kocatepe, (22-30 Kasım 1978)

Kadınlarla Konuşamayan Adam. (Reader’s Digest’ten çeviri). Çeviren : Mehmet Tekin,
Kocatepe
(8-10 Kasım 1979)

Okuma Üzerine Araştırmalar. Kocatepe, (20-23 Kasım 1979)

Eğitimde Kavramlar, Kavram Geliştirme ve Anlama Üzerine. Kocatepe (24 Kasım-7 Aralık
1979)

Helen Keller-Sessizliğin ve Karanlığın Yenilişi-, (Çeviri), Kocatepe, 16-19 Ocak 1980

Kör müsün be adam ? -Körlük ve Körler-. Kocatepe, (16-19 Ocak 1980)

Öğrencilerimizi Tanıma, Öğrenmeyi, Öğretme ve Beceri Eksikliklerinin Giderilmesi.
(“İlköğretim” imzasıyla),
Dinar İlköğretim

Başarısız Öğrencilere Yardım İçin Pekiştirici Çalışmalar. Yazanlar : Molly Brickman-Mollie
Harprin. Çeviren : Mehmet Tekin.
Dinar İlköğretim, Sayı : 1 (Ekim 1981)

Atatürk’ün Eğitimle İlgili Sözleri ve Eğitim Anlayışı. (“İlköğretim” imzasıyla), Dinar
İlköğretim
, Sayı 2, ( Kasım 1981)

Kitaplar ve Okuyucuları. Dinar İlköğretim, Sayı : 2, (Kasım 1981)

Öğrenme Konusunda Kısa Notlar. Dinar İlköğretim, Sayı : 2 (Kasım 1981)

Yeni Matematik ve Yöntemde Yeni Yaklaşım. Yazan : Dr. Lola May. Çeviren : Mehmet Tekin.
Dinar İlköğretim, Sayı : 3 Aralık 1981

Öğrencilik Yıllarım ve Öğretmenlikte 41 Yılım. Anlatan : Hacı Mahmut Salman (emekli
öğretmen) Yazan : Mehmet Tekin,
Dinar İlköğretim, Sayı : 4, (Ocak 1982)

Türkçe Öğretiminde Ne Kadar Titiz Olsak Yine de Azdır. Dinar İlköğretim, Sayı : 5 -6 (Şubat-
Mart 1982)

Dinar Hakkında Notlar. Dinar İlköğretim, Sayı : 5-6 (Şubat 1982)

Eğitimde Yaratıcı Çalışma ve Yaratıcı Düşünme. Dinar İlköğretim, Sayı : 5-6 (Şubat-Mart
1982)

Emekli Öğretmen Mustafa Çağlaşan (Menderes Hoca)nın anlattıkları. Hazırlayanlar : Mehmet
Tekin-Abdurrahman Özdemir.
Dinar İlköğretim, Sayı : 5-6 (Şubat-Mart 1982)

Dinar Tayyaresi. Dinar İlköğretim, Sayı : 7-8 (Nisan-Mayıs 1982)

Dinar’da 1928 Yılında Okuma-Yazma Kursları. Dinar İlköğretim, Sayı : 7-8 (Nisan-Mayıs
1982)

Dinar’ın Ilıca Efsanesi. Dinar İlköğretim, Sayı : 7-8 (Nisan-Mayıs 1982)

Kurtuluş Savaşında Dinar ve Çevresi. (Ali Tekin’den dinlediklerim), Dinar İlköğretim,
Sayı : 7-8 (Nisan-Mayıs 1982)

Atatürk Dinar’da. Dinar İlköğretim, Sayı : 9-10-11 (Haziran-Temmuz-Ağustos 1982)

Çocukların Okuma İlgileri ve Kitap Seçiminde Dikkati Çeken Bazı Faktörlerle Kitap Sağlama
Yolları Üzerine Bir Araştırma.
Dinar İlköğretim, Sayı : 9-10-11 (Haziran-Temmuz-
Ağustos 1982)

Çanakkale Gazilerinden Dinar’lı Bombacı Mehmet Çavuş (İpek). Dinar İlköğretim, Sayı : 9-
10-11 (Haziran-Temmuz-Ağustos 1982)

Emekli Öğretmen Mehmet Ciritoğlu’nun Anlattıkları. Dinar İlköğretim, Sayı : 9-10-11
(Haziran-Temmuz-Ağustos 1982)

Eğitimde Kültür Zenginliklerinden Yararlanma. Hatay’da Eğitim ve Kültür, Ankara 1983

Hatay’da Kişi Adı Verilen Okullar, Bu Okulların Yerleri ve Kişilerin Kimlikleri, Hatay’da
Eğitim ve Kültür,
Ankara 1983 s. 107-112

Geçmişte ve Günümüzde Hatay’da Eğitim. Hatay’da Eğitim ve Kültür, 1983, s. 59-106

Hatay Basını. Hatay’da Eğitim ve Kültür, 1983, s. 158-160

Hatay Mücadelesi ve İşgal Döneminde Hatay Mitingleri. Hatay’da Eğitim ve Kültür, 1983,
46-54

Hatay’ın Kültür Hayatında Kütüphaneler. Hatay’da Eğitim ve Kültür, 1983, s. 154-156;
Hatay’ın Kültür Hayatında Kütüphaneler.
Atayolu, Sayı : 4-8 (Nisan 1983)

Mehmet Akif Antakya’da. Hatay’da Eğitim ve Kültür, 1983, s. 161-162; Tarihten Bir
Yaprak: Mehmet Akif Ersoy Antakya’da.
Zaman, (5-11 Ocak 1984); Mehmet Akif’in
Gurbet Yılları ve Antakya Seyahati.
Hatay’da Kütüphane Haftası, Yıl : 2, Sayı : 2
(31 Mart 1986); “Araştırma-İnceleme” : Mehmet Akif’in Gurbet Yılları ve Antakya
Seyahati.
Kırıkhan, (21-28 Nisan 1986) Mehmet Akif’in Gurbet Yılları ve Antakya
Seyahati.
Türk Tarih ve Edebiyatında Hatay, Yıl : 1, Sayı : 3 (Ağustos 1986)

Hatay’lı Halk Şairleri Sefil Molla ile Kamil Sarıateş’in Tanışmaları. Hatay Kültür ve Turizm
Bülteni,
Sayı : 5 (Haziran 1983); Hatay’lı Halk Şairleri : Sefil Molla ile Molla Kamil
Sarıateş’in Tanışmaları.
Erciyes, Sayı : 72 Yıl : 6 (Aralık 1983), Hatay,
(28 Eylül-4 Ekim 1984)

Okullarda Sınıf Atlama ve Öğretim Programınının Zenginleştirilmesi. Hatay, Sayı : 9-17
(Haziran 1983)

Okuma Öğretim Metotları. 1. Sınıfta İlkokuma Yazma Öğretimi. Hatay, (20 Haziran-5 Temmuz
1983)

Tarihe Işık Tutan Bir Yazı Dizisi : Hatay Basın Tarihi. Atayolu, (25 Temmuz-6 Ağustos 1983)

Kütüphaneler-Kitaplar ve Eğitim. Hatay, (30 Marıt-2 Nisan 1984)

Köyde Okul, Eğitim-Öğretim ve Okuma Yazma Seferberliği. Muhtarlar Semineri (Muhtarın El

Kitabı), (3-17 Mayıs 1984)

Okullar-Öğrenciler. Halkın Sesi, (17 Eylül 1984)

İbni Sina’nın Bilim Alanında Getirdiği Yenilikler ve Etkileri. Hatay Kültür Müdürlüğü Bülteni

İbni Sina Özel Sayısı, Sayı : 2-17 Yıl :2 (Ağustos 1984); İbni Sina’nın Bilim Alanında

Getirdiği Yenilikler ve Etkileri. Hatay, (22-17 Ağustos 1984)

Matematik Öğretiminde Yapılan Yeniliğin Gerekçesi, Modern Matematiğin Tarihçesi ve

Öğretim Metotları. Hatay, (28 Ağustos-4 Eylül 1984)

Hatay’ın İşgal Yılları ve Hatay Devleti. Halkın Sesi, (10 Eylül 1984) (Dinar)

Hatay Yollarında : Samandağ’dan Keldağ’a. Hatay, (21-27 Eylül 1984)

Hatay Yollarında 2 : Yayladağı Üzerine Birkaç Söz. Hatay, Sayı : (5-10 Ekim 1984)

Cumhuriyet Bayramını Kutlarken. Kırıkhan, (29-30 Ekim 1984)

Hatay Halk Şairleri : Aşık Gül Ahmet. Hatay, (20-22 Kasım 1984)

Atatürk’te Eğitim ve Öğretmen. Hatay, (24-28 Kasım 1984); Atatürk’te Eğitim ve Öğretmen.
Hatay,
(15-21 Mayıs 1985) Atatürk’te Eğitim ve Öğretmen. Öğretmenler Günü Bülteni, (24 Kasım 1985)

Öğretmen ve Toplum. Kırıkhan, (26-27 Kasım 1984)

Üç Kuşaktan Üç Öğretmen. Atayolu, (27-29 Kasım 1984)

Hatay Vakıflarının İşgal Yıllarındaki Durumu ve Bu Konuda Hatay Basınında Çıkan

Yazılar , Hatay’da Vakıf Haftası, (3-9 Aralık 1984)

Milli Mücadelenin İlk Kurşunu ve Dörtyol’lu Kara Hasan Paşa. Kırıkhan, (24 Aralık 1984)

Hatay’ın İşgal Yılları (1918-1939). Kırıkhan, (18-22 Mart 1985)

Hatay’ın Kültür Tarihine ve Eski Kütüphanelerine Bir Bakış Hatay’da Kütüphane Haftası

Sayı : 1 (25 Mart 1985) Yıl : 1; Hatay’ın Kültür Tarihine ve Eski Kütüphanelerine Bir
Bakış.
Kırıkhan, (25 Mart – 3 Nisan 1985)

Kütüphaneyi Düşünüyorum. Hatay, (25 Mart 1985)

“Gaziantep Camileri Tarihi” Üzerine. Kırıkhan, (5-6 Nisan 1985)

Müzecilik ve Eğitimde Müzelerden Yararlanma. Kırıkhan, (23-29 Mayıs 1985)

Televizyon’da Hatay’lı Dakikalar. Hatay, (13 Haziran 1985)

Er Meydanı Kırkpınar, Hatay, 15.7.1985

Şu Dağın Ardındaki Antakya’lı : Dr. Edip Kızıldağlı. Hatay, (17 Temmuz 1985)

23 Temmuz ve Hatay. Hatay, (23 Temmuz 1985)

Hatay’ın Kurtuluşunda Türk Devlet Anlayışının ve Bağımsızlık Duygusunun Rolü. Atayolu,
(24-31 Temmuz 1985)

Yenigün’den Hatay’a – İhsan Alibaba ile Sohbet. Hatay, (15 Kasım 1985), – Güneyde Kültür,
Sayı 104-105-106 , (Ekim-Kasım-Aralık 1997), Sayfa : 1-3

Milli Mücadeleninin İlk Kurşunu ve Kara Hasan Paşa. Atayolu, (3-19 Şubat 1986)

Mehmet Kaplan ve Kitap-Kültür İlişkisi. Hatay, (27-28 ªubat 1986)

Hatay’ın Canına Can Katan Adam : Muammer Ürgen. Atayolu, (17-20 Mart 1986)

10-15 Yaş grubu öğrencilerinin Okuma İlgilerini ve Kitap Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine
Bir Araştırma.
Hatay’da Kütüphane Haftası, Yıl : 2, Sayı : 2 (31 Mart 1986)

Yeşilkent (Erzin)’in Yeşil Festivali. Hatay, (8 Mayıs 1986)

1. Erzin Turizm Şenliği ve Okullar. Hatay, (12 Mayıs 1986)

Geçmişten Günümüze Müzeciliğimiz ve Müzelerimiz. Hatay, (20-21 Mayıs 1986)

Eğitim Ortamı Olarak Müzeler ve Antakya Müzesi, Hatay, (24-25 Haziran 1986)

Hatay’da Pehlivan Yok mu ?. Hatay, (14 Temmuz 1986)

“Diem Perdidi” ya da İyilikten Doğan Mutluluk. Atayolu, 21 Temmuz 1986; “Diem Perdidi”
ya da İyilikten Doğan Mutluluk.
Hatay, 21 Temmuz 1986; “Diem Perdidi” ya da

İyilikten Doğan Mutluluk. Kırıkhan, 22 Temmuz 1986

Çölün Üstündeki Bulut. Atayolu, (6 Ağustos 1986)

Milyonların En Eski Hastalığı : Açlık. Hatay, (11 Ağustos 1986)

Atatürk; Savaşın Kahramanı, Barışın Önderi. Hatay, (10 Kasım 1986)

Atatürk ve Hatay. Hatay, (10 Kasım 1986)

Hatay Meselesi ve Atatürk. Kırıkhan, (10 Kasım 1986)

Hatay’da Atatürk Anıtları ve Kitapları. Hatay, (15 Kasım 1986)

Vay Yaramazlar Vay ! (Emekli Öğretmen Mehmet Çağırgan’la sohbet). Öğretmenler Günü
Bülteni
. (24 Kasım 1986)

Atatürkçü Düşünceyi Özümseme. Hatay, (9-13 Aralık 1986)

Harbiye Çağlayanlarından Antakya Çeşmelerine. Hatay, (17-24 Aralık 1986)

Erzin ve Dörtyol’da Kurtuluş Bayramı Hazırlıkları. Hatay, (8 Ocak 1987)

100 Yıl Önce Antakya. Atayolu, (17-18 Şubat 1987)

Hatay’da Türkmen Aşiret ve Oymaklarını Adını Taşıyan Köyler, Mahalleler. Türk Tarih
Edebiyatında Hatay,
Yıl : 2, Sayı : 5 (Mart 1987); Araştırma-İnceleme : Hatay’da
Türkmen Aşiret ve Oymaklarının Adını Taşıyan Köyler, Mahalleler.
Atayolu, (17-24
Mart 1987)

Hatay’lı Bir Fikir Adamı ve Kültürden İrfana. Hatay’da Kütüphane Haftası,
Yıl : 3, (30 Mart 1987);

Hatay’lı Bir Fikir Adamı Cemil Meriç ve Kültürden İrfana. Sesimiz, (31 Mart 1987)

Hatay’da Yılın Gazetecisi (Günay Çelenk). Sesimiz, (14 Nisan 1987)

Işık Doğudan Gelir. Sesimiz, (28 Nisan 1987)

Işık Doğudan Gelir. Isparta, (13 Mayıs 1987)

Antakya ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi. Hatay, (25 Mayıs 1987)

Antakya’nın İçme Suyu Vakıfları ve Zugaybe Çeşmeleri. Atayolu, 25 Mayıs-5 Haziran 1987)

Kütüphaneyi Düşünüyorum. Kırıkhan, (17-20 Ağustos 1987)

Aşık Kamil Sarıateş’ten Bir Hatıra, Bir Şiir. Zafer, (6-9 Haziran 1987)

Antakya Türküleri ve “Sıtkı Nakib”. Sesimiz, (9 Haziran 1987)

Hatay’lı Bir Fikir Adamı : Cemil Meriç. Türk Tarih ve Edebiyatında Hatay, Yıl : 2, Sayı : 6
(Temmuz 1987)

Hatay’da Basın Yayın Hareketleri (1985-1987). Hedef, (30.6.1987-4.7.1987)

Dünden Bugüne Hatay. Hatay, (24-31 Temmuz 1987)

Dünden Bugüne Hatay. Antakya, (26 Temmuz-1 Ağustos 1987)

Kitap Sevgisi. Kırıkhan, 20-22 Ağustos 1987

Hatay’da Kültür Hayatı ve Basın-Yayın Hareketleri (1985-1987). Kırıkhan, (26 Ağustos-
2 Eylül 1987)

Eğitim 1988 M.E.G.S. Müdürü N. Şimşek’in Eğitim Yaklaşımı ve Beklentileri.
Hatay Kültür ve Turizm, Yıl : 1, Sayı : 2 (Eylül 1987)

Hatay Semasından İki Yıldız Kaydı. Türk Tarih ve Edebiyatında Hatay, Yıl : 2 Sayı : 6-7
(Kasım 1987)

Kültür ve Sanat Çalışmaları Açısından Okul, Öğretmen, Öğrenci. Hatay, (2-4 Aralık 1987);
Kültür ve Sanat Çalışmaları Açısından Okul, Öğretmen, Öğrenci.
Ayyıldız, (8-11

Aralık 1987)

Hatay’da Bakras-Kanuni Sultan Süleyman Hanı (Sultanhanı) ve Karamurt-Hasan PaşFa Vakfı.
Hatay, (9-16 Aralık 1987)

Hatay Basınında Mutlu Bir Yıldönümü ve Gaziantep Basın Tarihi’ne Dair. Hatay, (2 Mart
1988)

Özel Eğitim, Zihinsel Yetersiz Çocuklar ve Vakfımızın Amaçları. Zafer, (23-25 Mart 1988)

Bekir Sıtkı Kunt’un Hatay’la İlgili Çalışmaları ve Hikayeleri Dışında Kalan Yazıları. Hatay’da
Kütüphane Haftası,
Yıl : 4, Sayı : 4 (28 Mart 1988)

Öğretmensiz Okul : Kütüphane. Hatayda Kütüphane Haftası, Yıl : 4, Sayı : 4 (28 Mart
1988)

Tiyatro Sanatçısı Zafer Engin’le Sohbet. Hatay’da Kütüphane Haftası, Yıl : 4, Sayı : 4
(28 Mart 1988)

Kütüphane Haftası ve Hatay, Atayolu, 31.3.1988

Hatay Halk Ozanları 4 : Yayladağlı Kamil Sarıateş. Türk Tarih ve Edebiyatında Hatay,
Yıl : 3, Sayı : 8-9-10-11 (Nisan-Mayıs 1988)

TV’leşen Dilimiz. Hatay, (2 Nisan 1988)

“Hatay Basını” Sergisi Dolayısıyla : Gazeteci ve Mahalli Basın. Hatay, (12 Mayıs 1988);
Gazeteci ve Mahalli Basın.
İskenderun, (12 Mayıs 1988); Gazeteci ve Mahalli Basın.
Atayolu,
(13-14 Mayıs 1988); Gazeteci ve Mahalli Basın. Hedef, (14 Mayıs 1988)

Kütüphane ve Eğitim “Cehalet Ateşinin Yakmadığı Orman Yoktur”. Hatay, (5-8 Temmuz 1988);
Kütüphane ve Eğitim. “Cehalet Ateşinin Yakmadığı Orman Yoktur”
Hatay’da
Kütüphane Haftası,
Yıl : 5, Sayı 5 (27 Mart 1989)

Efeler Diyarından Gelen Selam. Hatay, (10 Eylül 1988)

Okullar, Öğretmenler, Kitaplar. Evren, (15-18 Eylül 1988); Okullar, Öğretmenler, Kitaplar.

Hedef, (16 Eylül 1988); Okullar, Öğretmenler, Kitaplar. Yeni Ufuk, (16 Eylül 1988)

Kitabeler, Kitabeler. Hatay-(Dergi), Yıl : 3 Sayı : 12 Aralık 1988

Unutulmayanlar : Hasan Alibaba ve Kubbede Kalan Hoº Sada. Zafer, (26 Aralık 1988)

Dinar’ın Hayal Olan Günleri ve Dinarlı Mehmet Pehlivan. Cemre, Yıl : 1, Sayı : 1. Mart 1989

Güneyde Kültür. Güneyde Kültür, Yıl : 1, Sayı : 1 (Mart 1989)

Çanakkale Savaşlarında Üç Mehmet. Güneyde Kültür, Yıl : 1 Sayı : 1 (Mart 1989)

Hataylı Bir Yazarın Nadide Eseri “Kültür’den İrfana”. Güneyde Kültür, Yıl : 1 Sayı : 1 (Mart
1989)

Bir Meslek, Bir Meslek Adamı : “Fırtına Televizyoncu” Tartarotti ile Söyleşi. Güneyde Kültür,
Yıl : 1, Sayı : 2 (Nisan 1989)

Gündemdeki Konu : Kültür’den İrfana. Gündem, (13 Nisan 1989)

Afyonkarahisar Bibliyografya Denemesi ve Gözden Kaçan Bir Yayın. Cemre, Yıl : 1

Sayı : 2-3 (Nisan-Mayıs 1989)

Antakya ve Eski Antakya Evleri Üzerine Bir Çalışma. Güneyde Kültür, Sayı : 3 (Mayıs 1989)
Sayfa : 3-4

1930 Antakya’sında Hava kirliliği. Güneyde Kültür, Yıl : 1 Sayı : 3 (Mayıs 1989)

Işık doğudan Gelir “Ex oriente Lux” (İnceleme). Güneyde Kültür, Yıl : 1, Sayı : 3 (Mayıs
1989)

Atatürk ve Hatay. Gündem, (5 Mayıs-8 Haziran 1989) ; Atatürk ve Hatay. Ayyıldız, (9 Mayıs-5

Haziran 1989)

Cemil Cahit Güzelbey ve Gaziantep Üniversitesi’nin Takdire Şayan Bir Vefa Jesti. Güneyde
Kültür,
, Sayı : 4 (Haziran 1989) Sayfa : 8-9

Refik Halit’in Antakya’lı bir hanıma cevabı. Güneyde Kültür, Yıl : 1 Sayı : 4 (Haziran 1989)

Vay Yaramazlar Vay ! (Emekli Öğretmen Mehmet Çağırgan’la Sohbet)  Güneyde Kültür,
Sayı : 4 (Haziran 1989) Sayfa : 15-16

Cemil Meriç’in Lise Yıllarında Yazdığı Bir Yazı. Güneyde Kültür, Sayı : 4 (Haziran 1989)
Sayfa : 17; Gündemdeki Konu : Cemil Meriç’in Lise Yıllarında Yazdığı Bir Yazı.

Gündem,2-3Temmuz 1989)

İşgal Yıllarında Hatay Cemiyetleri- I: Selamet-i Belde, Elektrik Şirketi, Hilâl-i Ahmer. Güneyde
Kültür,
Sayı : 5 (Temmuz 1989) Sayfa : 1-5

İşgal Yıllarında Hatay Cemiyetleri -II: Antakya-İskenderun ve Havalisi Müdafaa-i Hukuk

Cemiyeti veya Antakya-İskenderun Yurdu Cemiyeti. Güneyde Kültür, Sayı : 6 (Ağustos

1989), Sayfa : 3-6

Bir Marşın Hikâyesi –Marşını unutan belde- , Güneyde Kültür, Sayı 6 (Eylül 1989), s.12

Aşık Kamil Sarıateş’in Şiirlerinde Acar Köylüler ve Memilinin Destanı. Güneyde Kültür, Sayı : 7 (Eylül 1989) Sayfa : 1-4

Kültür ve Kültür Değerleri Eğitimi Üzerine. Güneyde Kültür, Sayı : 8-9 (Ekim-Kasım 1989)
Sayfa : 2-3

Mehmet Akif’in Antakya Seyahati. Güneyde Kültür, Sayı : 10 (Aralık 1989) Sayfa : 1-5

Mahalli Basında Gazeteci, Anadolu’nun Sesi, Sayı 41 (Aralık 1989)

Suriye’nin Sancak (Hatay) Hülyasının Dünü, Bugünü. Güneyde Kültür, Sayı : 10 (Aralık
1989) Sayfa : 19-23

Aydoğmuş’ta Dualar ve İlençler. Güneyde Kültür, Sayı : 11 (Ocak 1990) Sayfa : 1-5

Nedret Gürcan. Güneyde Kültür, Sayı : 11 (Ocak 1990) Sayfa : 25-26

Antakya’nın Vakıf İçme Suları Zugaybe Suyu ve Zugaybe Çeşmeleri. Güneyde Kültür,
Sayı : 12 (Şubat 1990) Sayfa : 2-10

Hatay Halk Şairleri Aşık Hacı-Aşık Telli Osman ve Aşık Hacı-Aşık Kamil Sarıateş Dargınlığı.
Güneyde Kültür,
Sayı : 13 (Mart 1990) Sayfa : 2-5

Mehmet Kaplan, Kültür ve Kitap. Güneyde Kültür, Sayı : 14 (Nisan 1990) Sayfa : 40-41

Antakya’da Eski Ramazanlar, Eski Bayramlar. Güneyde Kültür, Sayı : 14 (Nisan 1990)
Sayfa : 2-3

Kıbrıs Gezintinamesi. Güneyde Kültür, Sayı : 15 (Mayıs 1990) Sayfa : 2-6

İşgal Yıllarında Hatay Cemiyetleri III Gençspor Kulübü. Güneyde Kültür, Sayı : 16 (Haziran
1990) Sayfa : 15-21

Bir Gümrük Askerinin Hatay Meselesi ile İlgili Hatıra ve Gözlemleri. Güneyde Kültür,
Sayı : 17 (Temmuz 1990) Sayfa : 2-3

Yer Adlarının Önemi ve Aydoğmuş Yer Adları. Güneyde Kültür, Sayı : 18 (Ağustos 1990)
Sayfa : 2-16

İşgal Yıllarında Hatay Cemiyetleri :Gençspor Kulübü. Hatay, 6.8.1990-5.9.1990

İşgal Yıllarında Hatay Cemiyetleri IV Cemiyet-i Hayriye-i İslâmiye. Güneyde Kültür,
Sayı : 19 (Eylül 1990) Sayfa : 2-10

Prof. Dr. Halil Sahillioğlu, Çalışmaları, Bibliyografyası ve Türkiye İktisat Tarihi. Güneyde
Kültür,
Sayı : 20 (Ekim 1990) Sayfa : 2-9

Antakya’da Kasaplar Grevi. Güneyde Kültür, Sayı : 21 (Kasım 1990) Sayfa : 3-4

Bir Limanın Ölümü (El-Mina=Süveydiye Limanı). Güneyde Kültür, Sayı : 22 (Aralık 1990)
Sayfa : 2-5

Yunus Emre Sevgi Yılı ve Ahmet Adnan Saygun. Güneyde Kültür, Sayı : 23 (Ocak 1991)
Sayfa : 2-4

Folklorumuzda, Edebiyatımızda Kar ve “Büyük Kar” Destanları. Güneyde Kültür ,Sayı : 24

(Şubat1991), Sayfa : 2-8

Hatay’da Kitap ve Kütüphanenin Tarihi üzerine Bir İnceleme. Güneyde Kültür Sayı : 25 (Mart

1991), Sayfa : 3-9

Şifalı Sular ve Sandıklı Hüdai Kaplıcası, Güneyde Kültür, Sayı : 26 (Nisan 1991) Sayfa : 2-6

Antakya’da Örnek Bir “Özel Eğitim” Kurumu Zihinsel Özürlü Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi.
Güneyde Kültür,
Sayı : 27 (Mayıs 1991) Sayfa : 2-5

Dinar’da Hıdırellez, 2. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (3-4 Mayıs

1991), Afyon Belediyesi Yayınları: 5, s.51-60

Tünel Faciası ve Dr. Mehmet Sılay. Güneyde Kültür, Sayı : 28 (Haziran 1991) Sayfa : 2-4

Gençspor Kulübü, Hatay, 12-24/7/ 1991

Antakya’nın Son Aruz Şairi Nafi Miski (Nabi-i Zaman). Güneyde Kültür, Sayı : 29 (Temmuz
1991) Sayfa : 2-9

Yurtdışı Gurbetçilerimiz ve “Aalen-Antakya Hattı”. Güneyde Kültür, Sayı : 30 (Ağustos 1991)
Sayfa : 2-5

Yalnız Değiliz. Güneyde Kültür, Sayı : 31 (Eylül 1991) Sayfa : 2

Dünden Bugüne Dertler, Olaylar, Yorumlar. Güneyde Kültür, Sayı : 32 (Ekim 1991)
Sayfa : 2-5

Şiire Bir Nefes. Güneyde Kültür, Sayı : 33 (Kasım 1991) Sayfa : 2-4

Bir Yıldönümü Daha, Hatay, 15.11.1991

Antakya’da Habib Neccar. Güneyde Kültür, Sayı : 34 (Aralık 1991) Sayfa : 2-8

Hatay’da Hristiyan Var Ama Rum ve Yunanlı Yoktur. Güneyde Kültür, Sayı : 36 (Şubat 1992)
Sayfa : 1-2

M. Lütfi Rifai ve Savaş Hatıraları. Güneyde Kültür, Sayı : 37 (Mart 1992) Sayfa : 1-14

Antakyalı Din Şehidi Habib Neccar, Hatay, 21.3.1992-22.4.1992 (Tefrika halinde yayınlanmıştır.)

Üniversite Hatay’ın Yitik Malıdır. Hatay Valisi Utku Acun’la Üniversite Üzerine Sohbet.
Güneyde Kültür,
Sayı : 38 (Nisan 1992) Sayfa : 2-7

Dr. Edip Kızıldağlı’dan Hatay Masalları, Hatay, 21.5.1992-2.7.1992 (Bülent Nakib’le birlikte hazırlanmış olan kitap tefrika halinde yayınlanmış, ancak yazar ismi konulmamıştır)

Dinar’da Hıdırellez, Hatay, 3.7.1992-10.7.1992

Halk Hikâyelerimizden Karakoyun ve Bu Hikâyenin Hatay-Belen Anlatımı. Güneyde Kültür,
Sayı : 41 (Temmuz 1992) Sayfa : 2-7

Hatay Basın Tarihinden Bir Yaprak. Güneyde Kültür, Sayı : 42 (Ağustos 1992) Sayfa : 2-11

Antakya Folklorundan Damlalar. Güneyde Kültür, Sayı : 43 (Eylül 1992) Sayfa : 1-3

Şiir, Yine şiir. Güneyde Kültür, Sayı : 44 (Ekim 1992) Sayfa : 2-7

Efsanelerin Dilinden Hatay I. Güneyde Kültür, Sayı : 45 (Kasım 1992) Sayfa : 2-4

Hatay Arşivi Olmayan Bir İl” (İdris Aydoğan’ın röportajı), Hedef, Sayı 11 (Kasım 1992), s. 18-

19

Her şeye rağmen Gazetecilik, Hatay, 16.11.1992

Hatay Üniversitesine Kavuştu. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Halûk İpek’le Söyleşi.
Güneyde Kültür,
Sayı : 46 (Aralık 1992) Sayfa : 2-7

Şiirle Dolu Bir gün -Bir şiir şöleni üzerine-. Güneyde Kültür, Sayı : 51-52 (Mayıs-Haziran
1993) Sayfa : 2-3.

Mutfağımız, Mutfak Eşyalarımız ve Kültürümüz. Güneyde Kültür, Sayı : 53 (Temmuz 1993)
Sayfa : 9-10

Geçmişte Hatay’da Beslenme. 16. 18. ve 19. Yüzyılda Hatay’da Vakıf Kervansarayları ile
Reyhanlı Aşireti’nde Beslenme.
Güneyde Kültür, Sayı : 53 (Temmuz 1993) Sayfa : 11-12

Bu “Tarih”ler Değişmeli. Tarih ve İnkılâp Kitaplarında Hatay’a Gereken Önem Verilmemektedir.
Güneyde Kültür, Sayı : 54 (Ağustos 1993) Sayfa : 2

Fırat Havzası Efsaneleri (Kitap tanıtımı), Güneyde Kültür, Sayı 54 (Ağustos 1993), s.44

Rasgele Bir Yazı – Hatay Gazetesinin 39. Yıldönümü. Hatay, 15.11.1993

Hatay Şiirine Can Verenler ve “Hatay Şiirinde Kırk Yıl” Töreni. Güneyde Kültür, Sayı : 58
(Aralık 1993) Sayfa : 2

Hatay’da Ticaret, sanayi ve El Sanatlarının Gelişmesine Bir Bakış. Güneyde Kültür, Sayı : 59
(Ocak 1994) Sayfa : 2-3

Antakya, Belen (Kırıkhan) ve iskenderun Şer’i Mahkeme Sicillerinde Aile-Sülale İsimleri.
Güneyde Kültür,
Sayı : 60 (Şubat 1994) Sayfa : 2-6

Araç-Gereçleri ve Eşyaları ile Hatay Evi. Güneyde Kültür, Sayı : 61 (Mart 1994) Sayfa : 2-11

Bir Olay Bir Ağıt. Güneyde Kültür, Sayı : 62 (Nisan 1994) Sayfa : 1-2

Antakya-Aalen Hattı II. Kardeş Şehir Aalen’in Belediye Başkanı Ulrich Pfeifle ile Sohbet.
Güneyde Kültür,
Sayı : 63 (Mayıs 1994) Sayfa : 2-6

Hataylı Halk Şairi Sefil Molla’nın Divanında Mahalli Kelimeler, Deyimler ve Yöre Folkloru
ile İlgili Bilgiler I-II.
Güneyde Kültür, Sayı : 64-65 (Haziran-Temmuz 1994)
Sayfa : 2-7, Sayı : 66 (Ağustos 1994), Sayfa : 2-17

Devlet Kuran Cemiyet : Antakya-İskenderun ve Havalisi Türkleri Yardım Birliği Yahut “Hatay
Erkinlik Cemiyeti”.
Güneyde Kültür, Sayı : 67 (Eylül 1994) Sayfa : 2-11

Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikasında Hatay. Güneyde Kültür, Sayı : 68 (Ekim 1994)
Sayfa : 1-5

Osmanlı Döneminde Antakya. Şehir Dokusu, Evler ve Yaşayış Üzerine Notlar. Güneyde

Kültür, Sayı : 69 (Kasım 1994) Sayfa : 1-5

Hatay Gazetesinin 40. Yılı, Hatay, 15.11.1994

İskenderun Sancağı’nda Siyasi Kuruluşlar ve Türkler Dışındaki Cemaatlerin Kurduğu
Cemiyetler.
Güneyde Kültür, Sayı : 70 (Aralık 1994) Sayfa : 5-9

Aşık Hacı ve Aşık Meryem’in Şiirlerinde Mahalli Kelimeler Deyimler, Dualar ve Beddualar.
Güneyde Kültür,
Sayı : 72 (Şubat 1995) Sayfa : 2-15

Aşık Kemal Can-Hayatı, Sanatı, Şiirlerinden Örnekler I-II. Güneyde Kültür, Sayı : 73 (Mart
1995) Sayfa : 7-14, Sayı : 74 (Nisan 1995) Sayfa : 2-9

Hatay’a Hizmet Ödülü” Töreni Açış Konuşması, Ufuk, 26.5.1995

Isparta-Aydoğmuş’ta Konar-Göçer Kültürü İzleri. Güneyde Kültür, Sayı : 78 (Ağustos 1995)
Sayfa : 1-9

Dergiler, Okul Dergileri ve Hatay’da Okul dergiciliğinin Dünü, Bugünü. Güneyde Kültür,
Sayı : 79 (Eylül 1995) Sayfa : 1-3

Dinar ve Deprem. Güneyde Kültür, Sayı : 80 (Ekim 1995) Sayfa : 2-3

Bir Dokun Bin Ah İşit (Dil Üzerine). Güneyde Kültür, Sayı : 81 (Kasım 1995) Sayfa : 1-3

Vakıflar Toplumun Tümüne Bir Vasiyettir, Özyurt, 8.12.1995

Nasrettin Hoca’nın Mizah Dünyamızdaki Yeri ve İngilizce Ethiopia Hikayeleri (ARHA
STORIES) Üzerine.
Güneyde Kültür, Sayı : 83 (Ocak 1996) Sayfa : 1-5

Kütüphane Öğretmensiz Okuldur, Özyurt, 29.3.1996

Hatay Arap Toprağı Değildir, Antakya Belediyesi Aylık Haber Bülteni, Sayı 8 (Mayıs 1996)

Türkiye ile Güney Komşuları Arasındaki Su Meselesi Üzerine Notlar ve Görüşler. Güneyde
Kültür,
Sayı : 89 (Temmuz 1996) Sayfa : 1-13

İhmal Girdabında Çırpınan Hatay Mutfağı. Güneyde Kültür, Sayı : 90-91 (Ağustos-Eylül
1996) Sayfa : 1-3

Ankara İtilafnamesi ve İskenderun Sancağı (Hatay). Güneyde Kültür, Sayı : 92 (Ekim 1996)
Sayfa : 1-17

Son 75 Yılın Gelişmeleri Işığında Hatay. 1921-1996 Dönemine Ait Bir Kronoloji Denemesi.
Güneyde Kültür,
Sayı : 93 (Kasım 1996) Sayfa : 1-10

Başlangıçtan Günümüze Hatay’da Folklor Çalışmaları. Güneyde Kültür, Sayı : 94 (Aralık
1996) Sayfa : 1-6

18. ve 19. Yüzyıllarda Antakya’nın İdari Bölünüşü ve Yer Adları. Güneyde Kültür, Sayı : 97
(Mart 1997) Sayfa : 1-17

Okumama Konusunda Sağlanan Gelişmeler ve Kütüphanelerin Çağdaşlaşması. Güneyde
Kültür,
Sayı : 98 (Nisan 1997) Sayfa : 1-4

Hatay Mücadelesinin Harekat Merkezi Olarak Dörtyol. Güneyde Kültür, Sayı : 99 (Mayıs
1997) Sayfa : 1-6

Hataylı Şair ve Yazarların eserleri ile Hatay’la İlgili Yayınlarda Adı Geçen Hatay Yemekleri ve
Hatay Mutfağı Bibliyografya Denemesi.
Güneyde Kültür, Sayı : 100 (Haziran 1997)
Sayfa : 1-14

Hatay’ın Anavatana Katılışı, Bizim Dergi, sayı:8 (Temmuz,Ağustos, Eylül 1997), s. 25

Payas Sokollu Külliyesi, Payas Kalesi ve Cin Kulesi, Gökçekimi (Antakya), sayı : 2 (Ocak-
Şubat 1998), s. 17-20

Ceylanlılı Halk Şairi Hafız Hoca (Mehmet Kel). Güneyde Kültür, Sayı : 108 (Şubat 1998),
s. 1-7

Bilgi Çağı Toplumunda Kültürel Değişim, Kütüphaneler ve Okuma Alışkanlığı Üzerine
Görüşler.
Güneyde Kültür, Sayı : 109 (Mart 1998) Sayfa : 8-11

Cemil Meriç’in yetiştiği ortam ve ilk yazısı.Türk Yurdu, Sayı 130 (Haziran 1998), s.38-43

Çekirgenin Tarihte, Folklorumuzda ve Edebiyatımızdaki Yeri. Güneyde Kültür, Sayı : 110
(Nisan 1998) Sayfa : 11-31

Hatay basın tarininin altın sayfalarından biri: Yeni Mecmua. Güneyde Kültür ,Sayı 111 (Mayıs

1998), s.1-28

Hatay’da Turizmin Tarihçesi. Bilgi Pınarı (Antakya), sayı : 1, (Mayıs 1998), s. 7-9

Dergiler ve dergicilik üzerine sohbet. Türk Yurdu, Sayı 132, (Ağustos 1998), s.15-17

10- 12.Yüzyıllarda Yakındoğu’da Türk Varlığı ve Antakya’nın Haçlılar tarafından zaptının

900.yılı. Güneyde Kültür, Sayı 112 (Haziran 1998), s.1-17

14.Antakya Festivali Mehmet Güneş Şiir Şöleni açış konuşması. Güneyde Kültür,Sayı 113- 114

(Temmuz-Ağustos 1998) s.10-11

Osmanlı Devleti’nde Arap ayrılıkçı hareketlerinin doğuşu ve 1.Dünya Savaşı sonuna kadar faaliyet gösteren Arap cemiyetleri. Güneyde Kültür,Sayı 115-116 (Eylül – Ekim 1998),s.1-15

Hatay Devleti. Güneyde Kültür, Sayı 115-116  (Eylül-Ekim 1998) s.16-17

Atatürk Dinar’da. Güneyde Kültür,Sayı 117 (Kasım 1998),s.1-2

Hatay’ın bilinmeyen şairlerinden Mustafa Konyalı,Güneyde Kültür, Sayı 118 (Aralık 1998),

s. 1-7

“Bir Yüzelliliğin Mektupları- Ali İlmi Fani’den Rıza Tevfik’e Mektuplar”. Güneyde Kültür,

Sayı 118 (Aralık 1998),s.49-50

El Ahram yazarına bir kaç söz. Güneyde Kültür,Sayı 118 (Aralık 1998) s.51-52 . Bayram

(Antakya Gazeteciler Cemiyeti) Mart 1999),s.

Antakya’da Türk Ocağı’nın kuruluşu ve etkileri. Türk Yurdu, Sayı 139-141 (Mart-Mayıs 1999),

s.241-242

Tiyatro Salonundaki “Çıt” ya da “Dün Neredeydiniz”, Bilgi Pınarı, sayı 3 (Mayıs 1999), s.5

Osmanlı Döneminde Hatay. Güneyde Kültür, Sayı 119 (Ocak- Şubat 2000), s.1- 30

Nevruz (Yenigün) İnancının Temelleri, Nevruz Coğrafyası ve Akdeniz Bölgesinde Nevruz

Yansımaları . Güneyde Kültür, Sayı 120 ( Mart-Nisan 2000), s. 2-9

Mevlana Gülşeni” -İnceleme-,Türk Yurdu, Sayı 151 (Mart 2000), s. 60

Uzayıp Giden Şu Yunan Dilleri. Güneyde Kültür, Sayı 121 (Mayıs- Haziran 2000), s. 1-2

Ermeni Meselesi ve Amerika. Güneyde Kültür, Sayı 122 ( Temmuz- Ağustos 2000), s.1-7

Ortadoğu’da Osmanlı İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni ve Hatay Vilayet Müzesi’nin Açılışı.

Güneyde Kültür, Sayı 123 (Eylül- Ekim 2000, s. 1-2

Ağaçlarımız ve örnek bir eser: Kütahya’nın Anıt Ağaçları. Güneyde Kültür, Sayı 123 (Eylül-

Ekim 2000, s. 32-33

Nevruz (Yenigün) Coğrafyası ve Nevruz’un Akdeniz Bölgesine Yansımaları”, Türk

Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri , 18-20 Mart 1999

Elazığ. AKM Yayın No: 207, Ankara 2000, s.331-342.

Hatay Basınının İlk Mizah Gazetesi “Karagöz” ve Tarık Mümtaz- Ali İlmi Fani Kavgasından Bir

Sayfa. Güneyde Kültür, Sayı 124 (Kasım- Aralık 2000, s. 1-5 . Yazı, “Hatay Cumhuriyeti

Basınında Tarık Mümtaz ve Ali İlmi Fani Kavgası” başlığıyla Biyografi Analiz dergisinde de

(Eylül 2003, sayı 5, s.13-17) yayınlanmıştır.

Yeni Binyıla Selam-Dilekler, Düşünceler. Güneyde Kültür, Sayı 125 (Ocak- Şubat 2001, s.1-2

Fransa Ermeni Koruyuculuğu Yaparak Emperyalist ve İşgalci Yüzünü Maskeleyemez. Güneyde

Kültür, Sayı 125 (Ocak- Şubat 2001, s. 3-9 ; Hatay OBJEKTİF, Sayı:72 (Mayıs 2002),

sayfa: 11-15

Ölümünün 30. Yıldönümünde Şair Osman Dokuzoğuz. Güneyde Kültür, Sayı 125 (Ocak-

Şubat 2001, s. 23

Dil, Kültür Erozyonu ve Bunalımlarımız. Güneyde Kültür, Sayı 126 (Mart- Nisan 2001, s. 1-4

Dil, Kültür Erozyonu ve Bunalımlarımız, Hatay’da Gazi, Sayı 1-2, haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2004, s.46-49

Bunalımdan Kaynaklanan Ekonomik ve Sosyal Sıkıntılar Üzerine Düşünceler. Güneyde Kültür,

Sayı 127, (Mayıs- Haziran 2001, s. 1-6

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek’le On Yıl Sonra İkinci Söyleşi. Güneyde Kültür, Sayı 128

(Temmuz- Ağustos 2001), s. 1-8

Atatürk’le Üç Defa karşılaştım . Galip Aktuğ. (Bant kaydı Keskin Keser tarafından yapılmış,

Mehmet Tekin tarafından kaleme alınmıştır.) , Güneyde Kültür, Sayı 128 (Temmuz-

Ağustos 2001) s. 9-10; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu BÜLTEN, Sayı:

44 (Ekim- Aralık 2001), s. 55-57

Antakya Üzerine Gözlemler, Görüşler. Hatay’da KÜLTÜR . Kültür ve Sanat Bülteni. Sayı 3

(Nisan-Mayıs-Haziran 2000), s. 2

Ankara İtilafnamesi’nin 80. Yıldönümü, Bitmeyen Sıkıntılarımız ve ABD- Afganistan Hattı,

Güneyde Kültür, Sayı 129 (Eylül- Ekim 2001, s. 1-2

Mehmet Turan Yarar ve Daracık Düşler” , Güneyde Kültür, Sayı 129 (Eylül- Ekim 2001 s.

23-25

Müze Şehir Olamadık, Hiç Olmazsa Bir Şehir Müzesi Kuralım”, Güneyde Kültür, Sayı: 130

(Kasım- Aralık 2001), s. 1-2

Geçmişten 2000’li Yıllara HASSA” (Beklenen eser), Güneyde Kültür, Sayı: 130 (Kasım-Aralık 2001), s. 28-29

Hatay’da Osmanlı Dönemi Eserlerine Bir Bakış”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür

İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, C.2, s. 549-556

Türk Aleminin Ortak Bayramı: Nevruz- Yenigün, Hatay’da Esinti, Sayı: 2 (Nisan-Mayıs-

Haziran 2002), s. 23

Ekonomide ve Dış Politikada da Süper Lige Yükselmeliyiz”, Hatay’da Esinti, Sayı 3 (Temmuz- Ağustos-Eylül 2002), s.22-23

Antakya’da Gündüz Sineması”, Hatay’da Esinti, Sayı 4 (Ekim-Kasım-Aralık 2002), s.9

Avrupa Birliği Yolunda Sıkıntılı Adımlar”, Güneyde Kültür, Sayı 131-132 (Ocak-Şubat-Mart-

Nisan 2002), s. 1-2

Çeyizin Ailevi, Psikolojik, Sosyal Boyutlarıyla İlgili Notlar ve Bazı Örnekler”, Güneyde

Kültür, Sayı 131-132 (Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2002), s. 13-17

Hatay Şairlerinden Aşık Yusuf Doğruer ve Şiirlerinden Örnekler”, Güneyde Kültür , Sayı: 133

(Mayıs-Haziran 2002), s. 1-12

Kültür Hayatımızda Yerel Dergiler ve Yerel Dergi Yayımcılığı Bilgi Şöleni (7-9 Haziran 2002,

Bolu), Güneyde Kültür, Sayı: 133 (Mayıs-Haziran 2002), s:31

VI. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu Açış Konuşması (19-20 Nisan 2002), Güneyde

Kültür, Sayı 133 (Mayıs-Haziran 2002), s. 32-34

Amik Yöresi (Reyhanlı Aşireti) Dokumaları Üzerine Görüşler ve Bir Amik Dokumasının

Anatomisi” (Mehtap Tekin’le), Güneyde Kültür, Sayı 34 (Temmuz-Ağustos 2002, s. 7

Irak ve Yaklaşan Irak Harekatı Üzerine Birkaç Not”, Güneyde Kültür, Sayı 136 (Kasım-

Aralık 2002), s.1-3

Türkülerimiz, Hatay’da Müzik Hayatının Gelişimi ve Antakya Türküleri”, Güneyde Kültür,

Sayı: 135 (Eylül-Ekim 2002), s. 1-10

Türk Milli Başkanlık Sistemi” -İnceleme- Güneyde Kültür, Sayı 135 (Eylül-Ekim 2002), s.30-

32

Antakya’da Gündüz Sineması”, Esinti, sayı 4 (Ekim-Kasım- Aralık 2002), s.9

Türkülerimiz, Hatay’da Müzik Hayatının Gelişimi ve Antakya Türküleri”, Güneyde Kültür,

Sayı : 135 (Eylül-Ekim 2002), s. 1-10; Antakya Türküleri, (S.Ayhan İpek), s. 13-38

Şiiristan’ın Coşkun Şairi Arif Coşkun”, Güneyde Kültür, Sayı 137 (Ocak-Şubat 2003), s.1-4

Depremler ve Antakya’da Yapılan Uluslararası Deprem Sempozyumu”, Güneyde Kültür, Sayı

138 (Mart-Nisan 2003), s. 1-3

Saklım Gizlim Yok-Anılar, Yorumlar” (İnceleme) Güneyde Kültür, Sayı 138 (Mart-Nisan

2003), s 32-34

Antakya’da İki Kültür Etkinliği ve Bazı Notlar”, Güneyde Kültür, Sayı 139 (Mayıs-Haziran

2003), s.1-2

Antakya Depremleri ve Bir Deprem Paneli Üzerine Görüşler”, Güneyde Kültür, Sayı 140

(Temmuz 2003), s.1-2

Hatay’ı Kime, Nasıl Tanıtıyoruz, Kimlere Tanıtamıyoruz? Güneyde Kültür, Sayı 141 (Ağustos

2003), s.1-2

Her Pazar Fasılla Uyanan Şehir:Dinar: Eski düğünler ve eğlence hayatı üzerine Mehmet

Arıkan’la sohbet”, Güneyde Kültür, Sayı 141 (Ağustos 2003), s. 4-12

Atatürk’ün Barışçı Politikasının Parlak Zaferi: Hatay’ın Anavatana Katılması”: Türk Yurdu,

Sayı 192 (Ağustos 2003), s.38-41

Payas’ta Yeni Keşfedilen Sincan-Kocaarı Mağarası”, Güneyde Kültür, Sayı 142 (Eylül-Ekim

2003), s.1-6

Ege Bölgesinde bir gezinti, iki yer: Davutlar “Değirmen” ve Ödemiş-Birgi”, Güneyde Kültür,

Sayı 143 Kasım 2003), s.1-3

Günümüze ışık tutan bir eser: Musul Meselesi- Askeri yönden çözüm arayışları (1922-1925)”

(İnceleme), Güneyde Kültür, Sayı 143 (Kasım 2003), s.18-19

AB Tek yol oldu, Sykes-Picot hortladı, King-Crane de geri geldi”, Güneyde Kültür, Sayı 144

(Aralık 2003), s.1

Kıbrıs’ta son tango”, Güneyde Kültür, Sayı 145 (Ocak 2004), s.1-3

Fikir hayatımızda dergilerin önemi, yerel dergiler ve ‘Güneyde Kültür’ örneği”, Güneyde

Kültür, Sayı 146 (Şubat 2004), s.1-6

Asrımızın Hayyam’ı, edebiyat ve musiki üstadı Mehmet Turan Yarar”, Güneyde Kültür, Sayı

147 (Mart 2004), s.1-2

Antakya Vakıf içme suları, Zugaybe Suyu ve Zugaybe Çeşmeleri”, Vakıf (Hatay Vakıflar

Bölge Müdürlüğü 21. Vakıf Haftası dergisi ), 10-16 Mayıs 2004, Sayı: 1, s.23-28

Onbeş yıl, yüzeli sayı ve kaybettiğimiz dostlar, Güneyde Kültür, Sayı 150, Haziran 2004,

s. 2-4

Nedret Gücan’ın Sevgili Taşrası (Dinar) ve ötekiler, Güneyde Kültür, sayı 150, Haziran 2004,

s.71-84

İşgalden kurtuluşa Hatay: Atatürk’ün Hatay sevdası ve Hatay Devleti”, Güneyde Kültür, Sayı

151 (Temmuz 2004), s.1-10

Kubbede baki kalan hoş sada: Sadık Ayhan İpek”, Güneyde Kültür, sayı 152, Ağustos 2004, s.

2-6

Sıdık Yozgatlı ile Sadık Ayhan İpek’in meşk yılları ve öksüz kalan keman –Söyleşi-”, Güneyde

Kültür, sayı 152, Ağustos 2004, s. 11-12

Hatay, Dünden Bugüne Tarih”, Güncel OLAY (Kırıkhan) 1-26 Temmuz 2004

Hatay fıkraları üzerine notlar ve bazı örnekler”, Güneyde Kültür, sayı 153-154, Eylül-Ekim

2004, s.1-3

Haçlı Seferleri döneminde Antakya Haçlı Prensliği’ni anlatan bir roman: Sırların Kavşağında

(İnceleme-Özet) , Güneyde Kültür, sayı 153-154, Eylül-Ekim 2004, s. 36-38

Hüsamettin Tacettin’e mektup”, Güneyde Kültür, sayı 155, Kasım 2004, s. 1-3

Yakın tarihimizde Dokuz Subay Olayı ve olmamış ihtilalin alnı ak mağduru Samet Kuşçu”,

Güneyde Kültür, sayı 156, Aralık 2004, s.1-8

Fikir hayatımızda dergilerin önemi, yerel dergiler ve Güneyde Kültür Örneği” , Hatay’da

Esinti, Sayı 12 (Ekim,Kasım, Aralık 2004; Sayı 13 ( Ocak, Şubat, Mart 2005), s. 10-11

Uluslarüstü Kurum” kavramı, Ulusal egemenlik ve AB’nin Türkiye yaklaşımı”, Güneyde

Kültür, sayı 157, Ocak- Şubat 2005, s.1-3

Çanakkale savaşlarında üç Mehmet”, Ülkem, sayı: 3-4, Ocak-Şubat- Mart 2005, s. 7-8

Dr. Muharrem Bayar ve Karakeçililer”, Güneyde Kültür, sayı 157, Ocak- Şubat 2005, s.10

Yunanistan’ın Gökçeada (İmroz) ve Bozcaada ile ne ilgisi var?” Güneyde Kültür, sayı 158,

Mart-Nisan 2005, s. 1-2

Avrupa Birliği Gazeteciler Konferansı’ndan notlar”, Güneyde Kültür, Mayıs-Haziran 2005,

s. 1-15 (Yazıda, yazarın konferansta yaptığı konuşmanın metni de vardır.)

Antakya üç dinde de ortak olan kutsal bir motiftir.”, Hatay, 22 Haziran .2005

Hangi Avrupa ülkesinin geçmişi temiz?”, Atayurt, 22 Haziran 2005

Ortadoğu’da barış ve barış kültürü üzerine düşünceler”, Güneyde Kültür, sayı 160, Temmuz-

Ağustos 2005, s. 1-3

Yeni bir eser: Üç Kardeş – Serhat Kestel’in biyografik romanı”, Güneyde Kültür, sayı 160 ,

Temmuz-Ağustos 2005, s. 31-39

Dinar Altın Şehir (Sadece altını eksik)”, Dinar Haber , 30.8.2005, 6.9.2005, 13.9.2005

12 yıl sonra: Rasgele bir yazı”, Türkmence, sayı: 1, Eylül-Ekim 2005, s. 16-17

Antakya’da yapılan ‘Medeniyetler Buluşması’ ve ‘Kentsel Arkeoloji- Kentsel Koruma’

Sempozyumları”, Güneyde Kültür, sayı 161, Eylül-Ekim 2005, s. 1-3

Bir iletişim konusu olarak diyalog süreci ve Antakya tarihine yansımaları”, Güneyde Kültür,

Sayı: 161, Eylül – Ekim 2005, s. 3-6

Hatay Tarihi ve Diyalog Süreci, Ülkem, Sayı 6-7-8-9-, Aralık 2005-Ocak-Şubat 2006, s.6-10

I. Uluslar arası Antakya Sempozyumu ve Mehmet Tekin’in bu sempozyumun değerlendirme

toplantısında yaptığı konuşma”, Güneyde Kültür, sayı: 161, Eylül-Ekim 2005, s. 8-9

Hatay ve Antakya isimleri üzerine bir hatırlatma”, Güneyde Kültür, Sayı 161, Eylül-Ekim

2005, s. 6-8

Mehmet Akif Ersoy’un Antakya Günleri”, Türkmence, sayı 2, Kasım-Aralık 2005, s. 16-19

Tarih tekerrür eder mi?- Değişime ve gelişmeye ilişkin fikir esintileri”, Güneyde Kültür,

Kasım- Aralık 2005, Sayı 162, s.1-9

Lütfi Rıfai’nin anılarında Mustafa Kemal Selanik (Atatürk) ve İsmet Aksaray (İnönü) hakkında

notlar”, Güneyde Kültür, Sayı 162, Kasım-Aralık 2005, s. 66

Bayrak şiiri ve Hatay”, Türkmence, sayı:3, Ocak- Şubat 2006, s. 5

Hatay tarihi ve diyalog süreci”, Ülkem, sayı 6-7-8-9, Ekim,Kasım,Aralık 2005,Ocak-Şubat

2006, s.8-10

Dr. Vahid Çabuk için birkaç söz”, İskenderun, 9.3.2006

Haksızlık düzeltilmeli”, (Tarih kitaplarında Hatay’dan söz edilmemesi konusu), Atayurt,

24.7.2006

Tarih kitaplarında Hatay yok !”, Şaşmaz, 25 Temmuz 2006

Tarih kitaplarında Hatay mücadelesinden söz edilmiyor”, Hatay, 26 Temmuz 2006

Musul meselesi – askeri yönden çözüm arayışları” (Eser tanıtımı), Ülkem, sayı 14-15,Ağustos-

Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2006, s.4-5

Hatay’ın sesi kesilemez” (TRT Hatay FM için), Özyurt, 24 Kasım 2006

Hatay’ın sesi kesilemez” (TRT Hatay FM için), Ülkem, sayı 14-15,Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-

Aralık 2006, s.44-45

Antakya’da tarihe karışan bir sanayi kurumu: Akiş Fabrikası”, Zafer, 19 Ocak 2007

Hatay fıkraları üzerine notlar ve örnekler”, Ülkem, sayı 16-17, Ocak-Şubat- Mart-Nisan 2007,

s.7-9

Habib Neccar ve Antakya”,Türkmence, Sayı 10, Mart- Nisan 2007, s.35

Selahaddin Eyyubi (1138-1193)”, Güneyde Kültür,sayı 163, Ocak-Şubat 2007, s.1-11

16.-19. Yüzyıllarda Ceyhan-Antakya Yol Güzergâhı ve Yol Güvenliği”, Güneyde Kültür,sayı

164, Mart-Nisan 2007, s.1-18

Hatay Fıkraları üzerine notlar ve bazı örnekler”, Ülkem, Sayı 16-17 (Ocak-Nisan 2007),s.7-9

Kütüphanelerde Yaprak Dökümü”, Hatay Postası,…..

Olimpiyatlar Şehri Antakya”, Zafer, 6.8.2008

Antakya ve Kent Kültürü Üzerine Görüşler”, Güneyde Kültür, Sayı 169-170, (Ocak-Şubat-

Mart-Nisan 2009)s.1

VII. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu açılış konuşması, Güneyde Kültür, Sayı

169-170 (Ocak-Nisan 2009), s.33

Erol Sayan’ın geleneksel müziğimiz ve arabesk müzik üzerine görüşleri, Güneyde Kültür, Sayı

171 (Mayıs-Haziran 2009), s. 36

2008 Yılı Mini Şiir Şöleni açılış konuşması”, Güneyde Kültür, Sayı 171 (Mayıs-

HaziranEkim 2009), s.34

Geçmişte ormanlar nasıl tahrip edildi?-Gemi inşası, deniz savaşları ve keçiler”, Güneyde

Kültür, Sayı 172 (Temmuz- Ağustos 2009, s. 1

Anadolu esnafının ruhu Ahilik ve Antakya esnafı”,Objektif, 19.10.2009

Anadolu esnafının ruhu Ahilik ve Antakya esnafına dair birkaç söz”, Güneyde Kültür, Sayı

173 (Eylül-Ekim 2009), s.37

Batıda evlilik kurumunun çöküşü- Türkiye AB ile bir batağa doğru mu gidiyor?”, Güneyde

Kültür, Sayı 173 (Eylül-Ekim 2009), s.1

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1. Kültür Seferi Gaziantep’e yapıldı, Hatay Postası

27.10..2009

Memleketin umumi ahvali üzerine düşünceler”, Güneyde Kültür, Sayı 174 (Kasım-Aralık

2009), s.1

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1. Kültür Seferi, Güneyde Kültür, Sayı 174 (Kasım-

Aralık 2009), s.60

Uluslararası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu katılımcılarıyla Halep’te bir gün”, Güneyde

Kültür, Sayı 174 (Kasım-Aralık 2009), s. 55

Milli Mücadelede bir çete reisi : Kara Hasan Paşa”, Hatay-Aylık kültür ve keşif dergisi, Nisan

2010 , Sayı 34, s.46-47

Mehmet Akif Ersoy ve Antakya”, Simurg- Osman Ökten Anadolu Lisesi Dergisi, Sayı 5-6,

(Mayıs-Haziran 2010), s.14-17

Antakyalı Şair Sabahattin Yalkın-Hayatı,Amerika izlenimleri, şiir ve sanat üzerine söyleşi”

Güneyde Kültür, Sayı:176, Nisan-Mayıs-Haziran 2010, s. 1-23

Hatay Halk Şairlerinden Mustafa Cengiz”, Güneyde Kültür, Sayı 177, Temmu-Ağustos-Eylül

2010, s.1-16

Antakya Kışlası, 23 Temmuz ve Kadınlar”, Güneyde Kültür, Sayı 178, Ekim-Kasım-Aralık

2010, s.1-3

Tizin, Gölbaşı Gölü, Terzihöyük Köyü”, Güneyde Kültür, Sayı 179, Ocak,Şubat,Mart 2011,

s.1-9

Efelerin Efesi Yörük Ali Efe ve Antakyalı Şükrü Oğuz Alpkaya”, Güneyde Kültür, Sayı 180, Nisan-Mayıs-Haziran 2011, s.1-36

Dinar Festivali 2011”, Güneyde Kültür, Sayı 180, Nisan-Mayıs-Haziran 2011, s.45

Mehmed Akif Ersoy ve Antakya”, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetyiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Dergisi, 2011, sayı 4, s.21-23

Hatay şarkıları, Hatay üzerine bestelenmiş şarkılarla marşların hikayeleri ve notaları”, Güneyde Kültür, Sayı 181, Nisan-Mayıs-Haziran 2011, s.1-14

Hatay Devleti Millet Meclisi ve Meclis Tutanakları,” Türkiye-Ortadoğu Uluslar Arası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri, 3-5- Kasım 2009 Antakya. Hazırlayan: Mukaddes Arslan, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ankara 2011

Antakya Şairlerinden Reşad Yurtman”, Güneyde Kültür, Sayı 182, Ekim-Kasım-Aralık 2011, s. 1-10

Ankara İtilafnamesinin 90. Yılını Hatırlama”, Güneyde Kültür, Sayı 182, Ekim-Kasım-Aralık 2011, s.12-23

Hatay-Tarihçe, bazı olaylarla ilgili açıklama ve değerlendirmeler,” Türk Yurdu, Ekim 2011, Sayı 290, s.84-93

Hatay Satın Alınmamıştır”, Güneyde Kültür, Sayı 182, Ekim-Kasım-Aralık 2011, s.6—62

Prof. Dr. Halil Sahillioğlu (1924-15.3.2012), Güneyde Kültür, sayı 183, Ocak-Şubat-Mart 2012, s.1

Prof. Dr. Halil Sahillioğlu (1924-15.3.2012)”, Hatay Mozaik, 13.7.2012, sayı:1,s.8

Türkiye-Suriye ilişkileri üzerine bir değerlendirme”, Güneyde Kültür, Sayı 184, Nisan-Mayıs-Haziran 2012, s.6

Vakıflar

Antakya olimpiyatları

Fikir haklarına saygı

Hatay’da efsaneler ve gerçekler” Derin Tarih, Sayı 4, Temmuz 2012, s.62-65

Hatay Türkiye’ye 100 yıllığına mı verildi?”, Derin Tarih, Ağustos 2012, Sayı 5, s.42-45

Bir Dinar Romanı: KÖŞKER”, Dinar Haber, Aayı :873, 9 Ekim 2012

C- MEHMET TEKİN’İN VERDİĞİ KONFERANSLAR, KATILDIĞI PANELLER, ULUSAL VE ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMLAR

1. KONFERANSLAR:

Kitaplar ve Okuma (Sandıklı, Kasım 1980)

Tarihte Hatay ve Hatay Devleti (Antakya, 22 Temmuz 1986)

Antakya’nın Vakıf İçme Suları ve Zugaybe Çeşmeleri (Antakya, 6.12. 1986)

Karamurt Hanı ve Hasan Paşa Vakfı (Antakya 1987)

Dünden Bugüne Hatay’ın Sosyo-ekonomik ve Kültürel Yapısı ( Antakya,23.7.1987)

Mimar Sinan’ın Hatay’daki Eserleri ve Payas Sokollu Külliyesi (Antakya, 11.4.1988)

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Antakya (20.7.1988)

Kuruluşunun 50. Yıldönümünde Hatay Devleti (Antakya, 2.9.1988)

Kitap ve okuma Sevgisi (Afyon, 11.01. 1989)

İskenderun Tarihi (İskenderun) Nisan 1989

Atatürk ve Hatay (İskenderun, 22.4.1989)

Yüzyılın Önderi Atatürk (İskenderun, 8.11.1989)

Atatürk ve Hatay (İskenderun, 10.11.1989)

Vakıf Fikrinin Temelleri, Vakıfların Hizmetleri ve Bu Hizmetlerin

Hatay’daki İzleri . Antakya,(4.12.1989)

Hıdırellez ve Hatay’da Hızır İnancı (Antakya, 6.5.1990)

Geçmişten Günümüze Hatay Vakıfları (Antakya, 5 Aralık 1990)

Dörtyol’un Tarihçesi ve Milli Mücadelede Dörtyol (Dörtyol, 14.1.1991)

Hatay’da Turizmin Tarihi Gelişimi (Antakya, 24.4.1991)

Dinar’da Hıdırellez ( Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, Afyon, 3-4 Mayıs 1991)

Cemil Meriç’in Yetiştiği Ortam (Antakya-Türk Fikir Hayatında Cemil Meriç’in Yeri Paneli),

(13.06.1991)

Hatay’ın Mücadelesi ve Hatay Devleti (Antakya, Eylül 1991)

Hatay’da Sokollu Mehmet Paşa Vakıfları ve Payas Külliyesi, (İskenderun, 2.12.1991)

Habib Neccar, 9. Vakıf Haftası Konferansı, Hatay Vakıf Öğrenci Yurdu, Antakya, 8.12.1991

Antakya Vakıf Eserlerinden Habib Neccar Camii ve Tarihte Habib Neccar Olayı, (Antakya ,

4.12.1991)

İskenderun Tarihine Bakış (İskenderun-Rotary Kulübü, 4.2.1993)

Hatay Mücadelesinin Ana Hatları (Antakya,28.10.1993)

Hoca Ahmet Yesevi ve Vakıf (Antakya, 9.12.1993)

Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikasında Hatay (Antakya, Ekim 1994)

Basın Tarihi, Hatay Basınının Gelişimi ve Yaşanan Sıkıntılar, (Antakya, 24.7.1995)

Atatürk Döneminde Türkiye’de Çağdaşlaşma ve Hatay Meselesi (İskenderun, 9.11.1995)

Vakıflar ve Sosyal Hayatımıza Yansımaları ( Antakya, 6.12.1995)

Eğitimde Kütüphanelerin Yeri ve Önemi, Çağdaş Kütüphane Kavramı (İskenderun, 25.3.1996)

Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler ve Çağdaş Kütüphane Kavramı (İskenderun, 31.3.1997)

Hatay Vakıflarından Örnekler ( Antakya, 7.12.1997)

Bilgi Çağı Toplumunda Kütüphaneler ve Okuma Alışkanlığı (İskenderun, 30.3. 1998)

Hatay Vakıflarından Örnekler (Slayt gösterili konferans) 7.12.1998

Kütüphanelerimiz ve İnsan Nitelikleri Üzerine Etkileri (İskenderun, 27.3.2000)

İlimizin Tarihi ve Kültürel Varlıklarının Turizm Açısından Değerlendirilmesi (Turizm 2000

Konferansı, Arsuz, 22.4.2000)

İskenderun Tarihinden kesitler (İskenderun, 26.3.2001)

  1. Dünya Savaşı Yıllarında Antakya’da Açılan Türk Ocağı Şubesinin Çalışmaları ve Etkileri,

(Dörtyol, 13.2.2002)

Kurtuluş Savaşında Hatay’ın mücadelesinde Hassa ilçesi ve Hassalılar” , (Hassa, 14.11.2003)

Kültür, din, laiklik ve siyasi kriterler” Avrupa Birliği/Türkiye Gazeteciler Konferansı, 20-21

Haziran 2005, Savon Oteli, Antakya

Su Hayattır-Antakya’da Zugaybe Çeşmeleri ve Vakıfları”, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü

25. Vakıf Haftası Konferansı, Antakya 5.5.2008

Mehmet Akif’in Antakya Seyahati ve Akif Hakkındaki Değerlendirmeler”,Yayladağı, Öğretmenevi, 27.12.2012

Mehmet Akif’in Antakya Seyahati ve Akif Hakkındaki Değerlendirmeler”, (Dörtyol Meslek Yüksek Okulu), Dörtyol MYO Salonu, 28.12.2012

Mehmet Akif’in Antakya Seyahati ve Akif Hakkındaki Değerlendirmeler”, (Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol Anadolu Öğretmen Lisesi), Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası salonu, 28.12.2012

Mehmet Akif’in Hayatı, Sanatı, Antakya Seyahati ve Akif Hakkındaki Değerlendirmeler”, (Antakya Belediyesi) Antakya Belediye Meclis Salonu, 06.01.2012

Mehmet Akif, Hayatı, Sanatı, İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Antakya Seyahatı,” Düzenleyen Altınözü Kaymakamlığı, Atatürk İlkokulu Salonu, Altınözü, 12.3.2013

2. KATILDIĞI PANEL VE SEMPOZYUMLAR:

Hatay’ın İşgal Yıllarında Bir Cemiyet: Gençspor Kulübü.(1. Hatay Tarih ve Folklor

Sempozyumu, Antakya, 1990)

Türk Turizmindeki Gelişmeler ve Sorunlar Paneli (Antakya 1991)

Cemil Meriç’in Yetiştiği Ortam (Türk Fikir Hayatında Cemil Meriç’in Yeri Paneli,

Antakya, 13.06.1991)

İskenderun Sancağı İdare Meclisi (II.Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu, Antakya 1992)

Hoca Ahmet Yesevi ve Türk Kültürü (Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu , Payas, 8.12.1993)

Hatay’da Sanat Ortamı ve Problemleri Sempozyumu, Hatay Kültür Merkezi, 20.12.1992 (Panel yöneticisi)

Devlet Kuran Cemiyet: Hatay Erkinlik Cemiyeti. (III. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu,

Antakya, 1994)

İskenderun’un Tarihi, Sosyal, İdari ve Ekonomik Yapısı (Panel. İskenderun 6.7.1995)

Hatay Mutfağından Örnekler-Altınözü’nden Hassa’ya. (II. Hatay Mutfağı Sempozyumu,

Antakya, 22.7.1996. Sadık Ayhan İpek ile)

Hataylı Şair ve Yazarların Eserlerinde ve Hatay’la İlgili Yayınlarda Adı Geçen Hatay

Yemekleri: Hatay Mutfağı Bibliyografya Denemesi (II. Hatay Mutfağı Sempozyumu,

Antakya, 22.7.1996)

Hatay Kurtuluş Mücadelesinde Dörtyol’un Rolü ve Önemi (Milli Mücadelede Dörtyol

Sempozyumu, Dörtyol 8.1.1997)

Antakya’da Şehir Dokusu, Evler ve Yaşayış (III. Milli Kültür Şurası – Adana Bölge Toplantısı,

28-29 Haziran 1997)

Sosyal Hayatta Din- Kültür İlişkisi ve Hatay Örneği (III. Milli Kültür Şurası – Adana Bölge

Toplantısı, 28-29 Haziran 1997)

Halk Şairlerinin Gözüyle Gavurdağlarında Çetecilik ve Çeteler – 1919-1920 (İlk Kurşun ve D

Dörtyol Sempozyumu, Dörtyol, 18.12.1997)

Hatay’da İnanç Turizmi ( Açık Oturum, HRT – TV, Antakya 1997)

Antakya Folklorundan ve Halk İnanışlarından Örnekler (I.Hatay Folkloru Sempozyumu,

Antakya, 20.7.1998)

Antakya Mezar Folkloruna Giriş. (I. Hatay Folkloru Sempozyumu, Antakya, 20.7.1998)

Musadağı Ermeni İsyanı ve Musadağ’da 40 Gün Romanı (V.Hatay Tarih ve Folklor

Sempozyumu, Antakya, 1998)

Nevruz (Yenigün) Coğrafyası ve ve Nevruz’un Akdeniz Bölgesi’ne Yansımaları. (Uluslar arası

III. Nevruz Bilgi Şöleni, Elazığ, 18-20 Mart 1999)

Antakya’nın Tarihi Konumu ve Korunması (Çukurova 2. Tarihi Kent Kurultayı, Antakya,

23-25 ,Mart 2000)

Hatay’da Osmanlı Dönemi Eserleri (Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası

Bilgi Şöleni, Antakya-İskenderun 25-27 Ekim 2000)

Vakıfların Sosyal ve Kültürel Yaşantıdaki Yeri (Panel – Antakya Ortodoks Kilisesi, 28.12.2001)

Tarihte Antakya Depremleri (VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu, Antakya,

19-20 Nisan 2002)

Seyahatnamelere ve Anı1ara Göre 19. Yüzyıl Sonları ile 20.Yüzyıl Başlarında Dörtyol ve

Çevresi”, Dörtyol’un Kurtuluşu ve İlk Kurşun Paneli, Dörtyol 8.1.2003

1915 Musadağı Ermeni İsyanının Sebepleri ve Sonuçları (Ermeni Meselesi Sempozyumu,

Kahramanmaraş-KSÜ, 2 Mayıs 2002)

Kültür Hayatımızda Yerel Dergiler ve Yerel Dergi Yayımcılığı Bilgi Şöleni , (Bolu, 7-9 Haziran

2002)

Edebiyat dergilerinin Yayın Dünyasındaki Yeri, Sorunlar, Çözümler”, 1. Antakya Edebiyat

Günleri, (Panel, Antakya-20 Nisan 2003)

Geçmişten Günümüze Antakya’da Edebiyat, Edebiyatta Antakya”, 1. Antakya Edebiyat Günleri, Konuşma (S.Yalkın-Hüseyin Ferhad- Mehmet Tekin), Antakya-20 Nisan 2003

Vakıflar, Problemleri, Çözüm Önerileri”, (Panel, Antakya Ortodoks Kilisesi, 14.5.2003)

Atatürk’ün Hatay politikası ve Hatay Devleti”, Beşinci Uluslar arası Atatürk Kongresi ,

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara, 8-12 Aralık 2003

Hatay Fıkraları ve Bu Fıkralara Yansıyan Tipler, Dil ve Yöre Özellikleri”, III. Uluslararası

Türk Medeniyetlerinde Sözlü Kültür Geleneği ‘Fıkralar’ Sempozyumu, 17-19 Eylül 2004,

Denizli

Hatay’da Ermeniler ve Musadağı Ermeni İsyanı” (Panel), MKÜ Mavi Anfi, Antakya, 10.4.2005

(Aynı panel ertesi gün İskenderun’da ve daha sonra Kırıkhan’da Kırıkhan Üniversiteliler

Birliği tarafından da düzenlendi)

Doğuşundan günümüze Hristiyanlığın Antakya’da geçirdiği safhalar”, 9’uncu Tarsus ve

Antakya Sempozyumu: “Havari Pavlus Tarsus ve Antakya Arasında: Arkeoloji, tarih ve din”, MKÜ Mavi Anfi, Antakya, 26-28 Haziran 2005

Bir iletişim konusu olarak diyalog süreci ve Antakya tarihine yansımaları”, I. Antakya

Medeniyetler Buluşması Sempozyumu, MKÜ Atatürk Konferans Salonu, Antakya, 25-30

Eylül 2005

18. ve 19. Yüzyıllarda Ceyhan-Antakya yol güzergâhı ve yol güvenliği üzerine notlar”,

Ceyhun’dan Ceyhan’a – Ceyhan Belediyesi I. Tarih, Kültür, Ekonomi Sempozyumu”,

Ceyhan, 29 Mart – 1 Nisan 2006

Çağına ve bölgesine sığmayan önder Atatürk”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı – Doğumunun 125. Yılında Mustafa Kemal

Atatürk Uluslar arası Sempozyumu, Ankara, 15-18 Mayıs 2006

I.Uluslar arası Antakya Sempozyumu, Kentsel Arkeoloji- Kentsel Koruma, Antakya, 10-12

Ekim 2005, Değerlendirme toplantısında kent dokusu üzerine sunum)

Şapka ve Laiklik üzerine İki Risale”, Atatürk Araştırma Merkezi – Altıncı Uluslar arası Atatürk

Kongresi, Ankara 12-16 Kasım 2007

Antakya Sokaklarında Bir Gezinti”, ICOMOS Uluslar arası Anıtlar ve Sitler Konseyi 18 Nisan

Dünya Anıtlar ve Sitler Günü – Dini Miras ve Kutsal Yerler, Antakya 25.4.2008

Mehmet Akif Ersoy’un Antakya Seyahati”, I. Uluslar arası Mehmet Akif Sempozyumu,

Mehmet Akif Üniversitesi, Burdur 19-22 Kasım 2008

Hatay Devleti Millet Meclisi ve Zabıtları,” AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi- Türkiye-

Ortadoğu Uluslar arası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu, Antakya 3-5 Kasım 2009

Antakya”, I.Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara,5-7

Kasım 2010 İhtişam Sarhoşu, Felaketler Mağduru Antakya

Tarihsel süreçte Hatay’da yaşanan depremler”, Doğal Afetler ve İlk Yardım Paneli, Mustafa

Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampusü, 17 Mart 2011

Tarih ve Kültür Bağlamında Dinar: Nuh’un Gemisi, Hıdırellez, Dinar Pazarı, Demiryolu

İstasyonu”, II.Uluslararası Marsyas Kültür, Sanat ve Müzik Festivali, Dinar Halk Kültürü

Paneli, Dinar 6-9 Mayıs 2011

Antakya Şairleri ve Şiirleri -Şiire yansıyan tarih- , Milletlerarası 2. Şehir Tarihi Yazarları

Kongresi, Konya, 5-7 Ekim 2012

Fotoğrafları

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER